Hjem
Invitasjon til landsmøte
Praktisk informasjon
Påmelding
Deltakere
Innkalling til Brystkreftforeningens landsmøte 2018
 
Hovedstyret henviser til Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.3, hvor det står følgende «Landsmøtet innkalles av Hovedstyret med minst tre måneders varsel», og innkaller med dette til Landsmøte.
 
Tid og sted:
Landsmøtet finner sted på Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu, 20. april – 22. april 2018.
Innsjekking starter fredag 20. april kl. 14.00.
 
Landsmøtet starter fredag 20. april kl. 16.00 og avsluttes søndag 22. april, før lunsj kl. 13.00.
 
Stemmeberettigede og antall stemmer
I Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøtet, punkt § 7.1, står det følgende:
 
«Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 40. Dersom en forening har mer enn 500 betalende medlemmer (pr. 31.12.17), har denne representanten to stemmer.  Har de mer enn 1000 betalende medlemmer, har representanten tre stemmer. Brystkreftforeningens øvrige medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett. Lokalforeningene må selv dekke kostnadene for disse medlemmene.
 
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det vil si at det bare er representanter som er til stede på Landsmøtet som kan avgi stemme.
 
Kostnader for deltagelse for Valgkomiteens og Kontrollkomiteens medlemmer, samt innstilte kandidater til valg, dekkes av Brystkreftforeningen»
 
Lokalforeningene velger delegat til Landsmøtet 2018, under årsmøtet.
 
Kostnader ved deltagelse
Brystkreftforeningen betaler for én delegat fra hver lokalforening. Det er viktig å velge rimelig transportmiddel. Dersom utgifter til egen bil skal benyttes, må dette avtales på forhånd med sekretariatet.
 
Kostnad for øvrige medlemmer, som ønsker å delta, under Landsmøtet 2018 er:
kr. 3965,- for to netter på hotell per person i enkeltrom og kr. 3765,- per person i dobbeltrom. Dette inkluderer alle måltider.
 
I tillegg kommer kostnader til transport til Scandic Fornebu, hotell:
Adresse: Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu
 
Dagsorden og sakspapirer
I Brystkreftforeningens vedtekter § 7 Landsmøte, punkt 7.5 står det følgende om utsendelse av dokumenter: «Hovedstyret sender dagsorden og sakspapirer til lokalforeningene og Brystkreftforeningen under 40 senest 30 dager før møtet».
Hovedstyret vil sende ut dokumentene til Landsmøtet: mandag 19. mars 2018.
Dersom noen av delegatene ønsker om å fremme saker, til behandling under Landsmøtet, må Hovedstyret motta forslaget: Mandag 19. februar 2018, til post@brystkreftforeningen.no.
 
Kandidater til æresmedlemskap
Under Landsmøtet har det vært en tradisjon å tildele æresmedlemskap til et medlem som har utmerket seg i arbeidet for Brystkreftforeningen.
Dersom noen har en kandidat, de ønsker å foreslå, må Hovedstyret motta en presentasjon av kandidaten og begrunnelse for nominasjonen innen: Mandag 19. februar 2018 til post@brystkreftforeningen.no.
 
Påmeldingsfristen er 17. februar 2018.
 
Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Brystkreftforeningen
 
Powered by WebSite